Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (SSCS0208)

2021-05-11T07:24:21+00:00

Atendre a persones dependents en l'àmbit sociosanitari a la institució on es desenvolupi l'actuació, aplicant les estratègies dissenyades per l'equip interdisciplinars competents i els procediments per a mantenir i millorar la seva autonomia personal i les seves relacions amb l'entorn.
Disponible